Regissör | Jon Harris

Inom skräckgenren handlar det tyvärr mest och krass ekonomisk spekulation när man i jaken på snabba cash prånglar ut uppföljare där den rent filmiska kvalitén lätt hamnar på undantag.