SkräckfilmsQuiz 2/2 2011 - Simon

Quizsegrare

Ibland går det som en (döds)dans. Årets första skräckfilmsquiz visade sig vara en barnlek för flertalet. Hela sex inlämnade svar lyckades pricka in 10 rätt av 12, ett nytt rekord. En utslagsfråga fordrades och den som var närmast det årtal som efterfrågades var Simon som därmed blev den andre som arbetat med ToB som faktiskt själv deltagit i ett quiz. Grattis till en plats på HoF-listan.