SkräckfilmsQuiz 28/10 2021 - Motorsågsmassagen

Quizsegrare.

Body horror, ja då bjöds det på en hel sel slafsiga scener med diverse kroppsvätskor och muteringar. Hur syod då kunskapen till vad gällde denna tämligen grafiska typ av skräckfilm. Jo då, det fanns en hel del som hade koll på många av dessa filmer. För andra filmkvällen i rad stod Motorsågsmassagen dock som segrare med fina 17 poäng av 24. Det går bra nu, grattis! 

 

Här nedanför redovisas tävlingen som vanligt:

 

1. Film: Demon seed 1977
    Fråga: I vilken brittisk fantasy-komedi regisserad av Terry Gilliam, anser djävulen att Gud borde                         börjat skapelsen med laser?
    Svar: Time Bandits

 

2. Film: Cronos 1993
    Fråga: Vad kallas de jättar som var föregångare till och krossades av gudarna i den grekiska                              gudavärlden?
    Svar: Titaner 

 

3. Film: Eraserhead 1977
    Fråga: Vad heter regissörens välkända TV-serie?
    Svar:  Twin Peaks

 

4. Film: Invasion of the Body Snatchers 1978
    Fråga: Vad är det tyskklingande uttrycket för en dubbelgångare?
    Svar:  Doppelgänger

 

5. Film: May 2002
    Fråga: Vad heter det tyska romantiska triangeldramat mellan en man en kvinna och ett lik?
    Svar: Nekromantik

 

6. Film: Naked Lunch 1996
    Fråga: Allen Ginsberg, vars verk filmen baseras på, hörde till en amerikansk litterär rörelse. Vilken?
    Svar:  Beat-poeter eller bara Beat-rörelsen

 

7. Film: Raw 2016
    Fråga: Vilken film av samma regissör tog hem guldpalmen i år?
    Svar: Titane

 

8. Film: Society 1989
    Fråga: Regissören till denna film har även producerat en hel del Lovecraft-filmer. Vad heter                                regissören till dessa?
    Svar: Stuart Gordon

 

9. Film: Street trash 1987
    Fråga: Regissören arbetade som kameraman under inspelningen av ”Dansa med vargar”.                                 Vem regisserade den?
    Svar: Kevin Costner

 

10. Film: Teeth 2007
      Fråga: Vad är det latinska namnet på den påhittade åkomman i filmen?
      Svar: Vagina dentata

 

11. Film: From beyond 1986
      Fråga: Vilken tysk filosof ligger bakom citatet "if you stare into the abyss, the abyss stares back at                      you"?
      Svar: Nietzsche 

 

12. Film: Altered States 1980,
      Fråga:  I filmen används ”sensorisk deprivation”, som ett medel för att uppnå en annorlunda                              medvetandenivå. Vad innebär det begreppet?
      Svar: Solera från sinnesintryck.

 

Utslagsfråga:  Hur många definitioner finns det på uttrycket Goldbluming (eller liknade) på urban                                    dictionary

Svar: 7 stycken