SkräckfilmsQuiz 7/1 2009 - Kristofer W, Erik O och Raphael

Quizsegrare

Från och med denna quiz övergick tävlingen från att baseras på förtryckta frågor på papper till att ta formen av frågor baserade på videoklipp från diverse skräckfilmer.Den första omgången med detta upplägg skulle visa sig få en dramatisk upplösning. Hela 3 personer kom att dela på förstaplatsen, detta trots en utslagsfråga. Ett stort grattis till kvällens filmvetare: Kristofer W, Erik O och Raphael. Kriffe gick sedermera vidare till att själv jobba med ToB.