Regissör | Marc Forster

Boken som sådan, byggd på en anonym FN-kommissionärs efterlämnade intervjumaterial från en rundresa i zombieapokalypsens sargade värld, är ju ofilmbar i sig.